Felhasználási feltételek


1. Általános szabályok

1.1 A szabályok lefordítása ellenére annak eredeti, a weboldalon fellelhető angol nyelvű változata a mérvadó minden tekintetben, és a felek jogait vagy kötelezettségeit kizárólag az angol nyelvű szabályok vonatkozásában kell értelmezni.

1.2 A vállalat fenntartja a jogot, hogy ezeket a szabályokat és felhasználási feltételeket megváltoztassa. A felhasználói feltételekben beállt változásokról még a változtatások életbe lépése előtt értesítést küldünk. Ezek az értesítések a felhasználói feltételekben találhatók majd meg, és annak minden kiadása tartalmazni fogja az aktuális verziószámot és az érvényesség kezdetének a dátumát.

1.3 Az ügyfél egy fiók létrehozásával vagy az oldalon elhelyezett téttel elfogadja ezeket a szabályokat.

1.4 A cég fenntartja a jogot, hogy részben vagy teljes egészében visszautasítson egy tétet, valamint minden kétes tétet érvénytelenítsen. Indokolatlanul egy tétet sem érvénytelenítünk.

1.5 A „mi” és „miénk” szavak használatával – az adott szövegkörnyezetnek megfelelően – minden esetben a „Logflex MT Limited” vállalatra utalunk.

1.6 A felhasználási feltételek bármilyen jellegű megszegését súlyos ügyként kezeljük, és érdekeink védelme érdekében szerintünk helyesnek és megfelelőnek ítélt jogi lépéseket tehetünk.

1.7 Az ügyfélszolgálati csapatunk tagjai által adott információk csak tájékoztató jellegűek, és a vállalat fent említett szabályai hatálya alá tartoznak. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfél tudomására hozott információk helyesek legyenek, végső soron az ügyfelek felelőssége annak megértése, hogy milyen fogadásokat kötnek, valamint melyek a fogadáshoz köthető felhasználási feltételek.

1.8 A Novicasino.com weboldalt a máltai szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyezte és szabályozza (engedély száma: MGA/CRP/186/2010, kiállítás dátuma: 2019. július 5.)

2. Az ügyfél felelőssége

2.1 A vállalat csak 18 éven felüli ügyfelektől fogad el téteket. Fenntartjuk a jogot, hogy minden kiskorú vagy szélhámos által kezdeményezett tranzakciót töröljünk.

2.2 Saját felhasználónevének és biztonsági adatainak bizalmas kezelése az ügyfél felelőssége. Abban az esetben, ha az ügyfél tart attól, hogy ez nem sikerült, azonnal értesíteni kell a vállalatot, amelyet követően a játékos új adatokat kaphat, míg a korábbi adatokat használó jövőbeli befizetések érvénytelennek minősülnek.

2.3 A cég fenntartja a jogot, hogy megtagadja egy fogadási fiók létrehozását.

2.4 A cég fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint zároljon egy fiókot anélkül, hogy ennek okait közölné. Ilyen esetekben a játékos fiókján található összeget visszautaljuk a játékosnak.

2.5 Az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Törökország lakosai nem nyithatnak fiókot. Egyes joghatóságok területén az internetes szerencsejátékok teljes egészében vagy részben korlátozottak lehetnek. Ha az Ön joghatósága területén illegális az internetes szerencsejáték, akkor az Ön számára nem engedélyezett a regisztráció befejezése, valamint egy fiók létrehozása. Nem vállalunk felelősséget azoknak a lakosoknak az internetes szerencsejátékáért, akik olyan joghatóságok területéről játszanak, ahol az illegális.

2.6 A nálunk regisztráció ügyfelek kötelesek:

 • A saját vezetéknevükkel és keresztnevükkel regisztrálni pontos, helyes, teljes és naprakész információk megadásával.
 • Helyes, teljes, pontos és részletes információkat megadni a lakóhelyüket illetően.
 • Egy érvényes e-mail-címmel regisztrálni.
 • Egy helyes vezetékes- vagy mobiltelefonszámmal regisztrálni.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen fiókot azonnal zároljunk, ha kiderül, hogy a fenti információk pontatlanok vagy hiányosak.

2.7 Felhasználónként csak egy fiók regisztrációja engedélyezett. Több fiók regisztrálása nem megengedett. Ha alapos a gyanúnk, hogy a weboldalunkon bármelyik ügyfelünk több felhasználói fiókot nyitott, fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint befagyasszuk az adott ügyfél fiókját, vagy azonnal zároljuk azt, miközben az ügyfél ezáltal minden profitjáról lemond. Érdemes az ügyfeleknek azt is figyelembe venni, hogy ez esetben az eredeti befizetéseiket nem utaljuk vissza. Az ügyfelek szintén felelősséggel tartoznak a cégnek a csalás által okozott károkért és költségekért.

2.8 Külön kihangsúlyozzuk, hogy nem engedélyezzük ügyfeleink számára a következőket:

 • Nem cselekedhetnek egy másik személy vagy harmadik fél nevében.
 • Nem fizethetnek be fiókjukra olyan pénzösszeget, mely bűncselekményből származik.
 • Nem fizethetnek be fiókjukra egy olyan hitelkártyáról, melyet a kártya tulajdonosa nem engedélyezett, és nem fogadhatnak pénzösszeget ilyen kártyáról semmilyen más módon úgy, hogy a csalás során egy harmadik féllel összejátszanak.
 • Nem használhatják játékos fiókjukat vagy egy harmadik fél fiókját pénzmosásra, vagy egyéb illegális célokra.
 • Nem használhatnak VPN-t, proxy szervereket, Tor böngészőt, IP-blokkolókat, illetve bármilyen szoftvert vagy szolgáltatást annak érdekében, hogy tartózkodási helyüket megváltoztassák vagy elrejtsék. Ez kifejezetten tiltott, és a Novicasino fenntartja a jogot, hogy amennyiben az egyik ügyfelünk ilyen módszerekhez folyamodik, zárolja a fiókját, érvénytelenítsen minden rendezetlen fogadást, és visszautalja a teljes eredeti befizetést (leszámítva a már kiutalt összegeket).

2.9 Szigorúan megtiltjuk az automatizált, mechanikus, elektronikus és egyéb olyan eszközök használatát, melyek képesek automatikus döntéseket hozni bármilyen játékban, függetlenül attól, hogy a használatot egy ügyfelünk, egy látogató vagy egy harmadik fél kezdeményezi vagy befolyásolja. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen fiókot azonnal zároljunk, ha érvényes bizonyítékkal rendelkezünk arról, hogy az ügyfél ezeket a módszereket használja a fogadásokhoz.

2.10 Kifejezetten felhívjuk a figyelmet, hogy a Logflex MT Limited fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül zárolja vagy felfüggessze az Ön fiókját, ha a fiókja több mint 365 napig inaktív marad. Ezen felül legfeljebb öt (5) eurós (vagy ezzel egyenértékű összeg egyéb pénznemben) kezelési költséget számíthatunk fel havonta az inaktív fiókokért. Az inaktív felhasználói fiókokról történő bármilyen levonás előtt a Logflex MT Limited garantálja, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minden inaktív felhasználóval felvegye a kapcsolatot az általuk megadott kapcsolati adatokat használva. További információért vagy kérdés esetén, kérjük, hogy forduljon az ügyfélszolgálathoz!

2.11 Fiók zárolása

Ha már nem szeretne többé nálunk játszani, akkor ezt fiókjának zárolásával teheti meg – akár fiókja személyes beállításai között, akár úgy, hogy felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal a következő elérhetőségen:

Amint zárolja a fiókját, többé nem lesz hozzáférése ahhoz. Ha szeretné újraaktiválni a fiókját, akkor a saját biztonsága érdekében további biztonsági kérdésekre is válaszolnia kell.

Ha bármilyen aggálya van saját szerencsejátékos tevékenységével kapcsolatban, vagy úgy érzi, hogy veszélyben van és segítségre lenne szüksége a felelősségteljes szerencsejátékhoz, kérjük, hogy tekintse meg az „Önkizárás” részt, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati csapattal!

3. Befizetések / kiutalások 

3.1 A bármilyen fiókra befizetett tőke nem utalható át egy másik fiókra.

3.2 Az ügyfél fiókjáról származó kifizetés az ügyfél bankszámlájára történik, vagy pedig ugyanarra a hitelkártyára/betéti kártyára, amelyet a befizetésre használtak.

3.3 Fenntartjuk a jogot, hogy a következőket kérjük:

 • Az Ön VISA/Mastercard kártyájának vagy bankszámlakivonatának tiszta, jól látható másolata.
 • Egy fényképes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
 • Bármilyen egyéb hivatalos személyi azonosító okmány, amelyet szükségesnek ítélünk annak érdekében, hogy az Ön korát és személyazonosságát bármikor meghatározzuk, különösen az Ön kiutalásának feldolgozása előtt.

3.4 Amennyiben az ügyfél bármilyen okból megtagadja, vagy képtelen a szükséges dokumentumok elküldésére, fenntartjuk a jogot, hogy teljesen a saját belátásunk szerint befagyasszuk a felhasználó fiókját, vagy azonnal zároljuk azt a fiókot, és így az ügyfél minden nyereményét elveszíti. Érdemes az ügyfeleknek azt is figyelembe venni, hogy ez esetben az eredeti befizetéseiket nem biztos, hogy visszautaljuk.

3.5 Az ügyfelek mindig felelősek lesznek fiókjaik biztonságának megőrzéséért és fenntartásáért. Az ügyfelek nem engedélyezhetik egy harmadik félnek a fiókjukhoz való hozzáférést vagy annak használatát. Cégünk nem kárpótolja az ügyfeleket a bármilyen ez által okozott veszteségért, és semmilyen módon nem vállalunk érte felelősséget sem. Ebben a tekintetben szeretnénk felhívni a figyelmét adatvédelmi szabályzatunkra, amelyet jelen felhasználói feltételekkel együtt figyelmesen olvasson el.

3.6 Az ügyfél nem engedélyezheti semmilyen harmadik fél számára az ügyfél bejelentkezési adatainak használatát. Az ügyfél teljes körű felelősséget vállal az ilyen tevékenység engedélyezéséből fakadó következményekért, és nem zárható ki a szerződésben foglalt bármilyen egyéb kártalanításból, valamint nem hibáztatja és teljes mértékben kártalanítja a vállalatot a fentiek miatt keletkező károkért.

3.7 Az ügyfél fiókjáról az ezer eurót (1000 EUR) meghaladó kifizetéseket nem vagyunk kötelesek elvégezni az ügyfél számára, amíg a vállalat nem győződött meg teljes mértékben az ügyfél személyazonosságáról, koráról és lakhelyéről.

3.8 A hitelkártyák vagy betéti kártyák használatával elhelyezett tétek addig érvénytelennek minősülnek, míg a befizetés meg nem érkezik hozzánk. Abban az esetben, ha ezt a befizetést nem kapjuk meg még a megtett esemény megkezdése előtt, akkor a fogadás automatikusan érvényét veszti.

3.9 Abban az esetben, ha az ügyfél még az előtt kiutalást kezdeményez, hogy bármilyen fogadási tevékenységet kezdene, fenntartjuk a jogot, hogy még a kiutalás feldolgozása előtt saját belátásunk szerint megterheljük az ügyfél számlaegyenlegét a cég befizetési/kiutalási költségeivel.

4. Nyeremények

4.1 Tétenként/rendszertétenként a maximális nyeremény 80.000 € lehet. A progresszív játékokból származó nyeremények kivételt képeznek e záradék alól.

4.2 Minden nyereményt az Ön ügyfélfiókján írunk jóvá.

5. Kaszinó

5.1 Az alábbi kaszinó részvételi feltételek minden Novicasino ügyfélre vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy az itt megjelenő kaszinós részvételi feltételek egyetemesen, együttesen és nem külön vonatkoznak az egyes kaszinójátékokban meghatározott feltételekkel, valamint ugyancsak egyetemesen a Novicasino bármely részvételi feltételével. A kaszinójáték alkalmazásaiban szereplő részvételi feltételek és bármely más Novicasino feltétel érvényesül abban az esetben, ha az alábbiakban felsorolt ​​rendelkezések ellentmondanak azoknak.

5.2 A Novicasino kaszinóban a játékosok választhatnak, hogy valódi pénzzel, vagy szórakozásból (játékpénzzel) játszanak. Jó ötlet lehet játékpénzzel kezdeni a játékot, majd valódi pénzzel folytatni, miután magabiztosnak érzi magát a szoftverrel.

5.3 A Novicasino fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint hozzáadjon és eltávolítson játékokat a weboldalról.

5.4 A játékosok az egyes játékokra vonatkozó további részvételi feltételeket az adott játékokban találhatják meg, és azokhoz bármiféle tét-megjátszási kötelezettség nélkül férhetnek hozzá a játékosok a kaszinóban.

5.5.1 A Novicasino kaszinó nem vállal felelősséget semmilyen leállásért, szerverzavarért, szakadozásért, technikai vagy kimaradást okozó politikai vagy egyéb okokért a játékban

5.5.2 A Novicasino kaszinó nem vállal felelősséget olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek feltételezetten vagy állítólagosan a Novicasino kaszinó weboldal(ak)hoz vagy annak tartalmához kapcsolatosan merültek fel; beleértve, korlátozás nélkül az adatkezelésben vagy adatátvitelben való késedelmeket vagy megszakításokat, az adatvesztést vagy -sérülést, a kommunikációs vagy vonalhibát, a weboldal vagy annak tartalmának bármely személy általi visszaélését, vagy a tartalom hibáját vagy mulasztását.

5.5.3 A kaszinórendszer hibás működése esetén minden tét érvénytelen

5.5.4 Ha bármilyen okból a játékos lekapcsolódik a kaszinójátékból, akkor a Novicasino nem tehető felelőssé semmilyen veszteségért. A számlája egyenlege rögzítésre kerül, és a játék kimenetele semmilyen módon nem érinti a lekapcsolást.

5.5.5 További tétek elhelyezésével a játékos elfogadja korábbi tétjének az eredményét. Ebből kifolyólag a Novicasino döntése alapján az előző tét eredménye már nem vitatott, és semmilyen visszatérítést vagy kártérítést nem nyújt. Abban az esetben, ha a játékos bármelyik játék eredményét helytelennek tartja, azonnal kapcsolatba kell lépnie a Novicasino ügyfélszolgálatával és jelenteni elégedetlenségét.

5.5.6 Abban az esetben, ha a játékos megjátszott egy tétet egy játékban, és részvételét a távközlési rendszer meghibásodása, vagy a játékos számítógépes rendszere meghibásodása megakadályozza abban, hogy a játékos folytassa a játékot, a játék önmagától befejeződik és a rendszer helyreállításakor a játékos a játék eredményét a számlaoldalakon tekintheti meg, továbbá ha a játékos nyert, akkor a nyert összeg azonnal a számlájára kerül.

5.5.7 Ha bármilyen okból a játék és a játékos számlája közötti pénzátutalás megszakad, akkor az ügy a játékszolgáltatóval együttműködve kivizsgálásra kerül, amely során döntés születik, hogy a nyeremény vagy a fogadás összege kerül-e visszatérítésre a játékos számlájára.

5.5.8 Kommunikációs hiba vagy szétkapcsolás esetén egy olyan ingyenes pörgetés ciklus alatt, amely a játékban jutalomként került kiosztásra, akkor a fennmaradó szabad körök elveszhetnek, és a Novicasino mérlegelési jogkörében bármiféle kompenzáció adható.

5.6 Ha egy játékos 20 percen keresztül nem aktív, akkor a játékmenet automatikusan befejeződik, és a játékosnak újra be kell jelentkeznie annak érdekében, hogy elérje fiókját és a játékokat.

6. Panaszok

6.1 A Novicasinónál büszkék vagyunk arra, hogy kiváló ügyfélszolgálatot biztosítunk. Bármilyen problémáról is legyen szó, segítőkész ügyfélszolgálati csapatunk mindig készen áll és várja, hogy a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabb módon segíthessen a problémák megoldásában. Ha valamilyen probléma merül fel, egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket, és hamarosan megoldást találunk rá.

6.2 Panaszok fogadása és rögzítése

6.2.1 Az ügyfelek panaszaikat a következő módokon nyújthatják be:

a. Írásban a Logflex MT Limited számára, amelynek regisztrált székhelye: 170, Pater House, Level 1 (Suite A190), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Málta;
b. A Logflex MT Limited ügyfélszolgálati csapatának küldött e-mailben:
support@novicasino.com 
c. By 
Élő csevegés, lehetőségünket használva, amely a cég weboldalán az ügyfélszolgálati oldalon belül található meg;

6.2.2 Minden panasz kézhezvételét a beérkezést követő egy (1) napon belül írásban visszaigazoljuk. A visszaigazolás tájékoztatja az ügyfelet a panasz hivatkozási számáról, valamint arról, hogy ki kezeli azt.

6.2.3 Amint meghoztuk végső döntésünket, értesítést küldünk Önnek az elsődleges elérhetőségén. Ön kizárólag akkor kérhet segítséget panasza rendezéséhez egy külső, alternatív vitarendezési testülettől (Alternative Dispute Resolution, ADR), amikor a Novigroup Limited teljes panaszkezelési folyamata végbement és befejeződött.

6.3 Külső panaszrendezés

6.3.1 Minden ügyfél jogosult külső vitarendezést kérni külső alternatív vitarendezési fórum igénybevételével. Az Independent Betting Adjudication Service (független fogadás-elbíráló szolgálat, www.ibas-uk.com) nem szabályozóként, hanem alternatív vitarendezési fórumként jár el a Logflex MT Limited játékosokkal fennálló jogvitáiban. Az alternatív vitarendezési fórummal a kapcsolat e-mailben, az adjudication@ibas-uk.co.uk e-mail címen vehető fel; az alternatív vitarendezési fórummal való kapcsolatfelvétel minden ügyfél számára ingyenes.

A felhasználók továbbá az Európai online vitarendezési platformon (European Online Dispute Resolution, ODR) is közölhetik aggályaikat a következő link használatával: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.4. Ha nem elégedett a panasz megoldásának vagy kezelésének módjával, akkor közvetlenül a Máltai Játékhatósághoz fordulhat, e-mailben support.mga@mga.org.mt

6.5. Fontos, hogy csak a súlyos panaszokat nyújtsák be a Hatósághoz.

7. Adatvédelmi szabályzat

7.1 Az Adatvédelmi és a sütikkel kapcsolatos szabályzat elfogadása 

A szolgáltatások használatával Ön elfogadja az éppen aktuális Adatvédelmi szabályzatot és annak esetleges módosításait. Kérjük, olvassa el a szabályzatot itt hogy meggyőződhessen arról, megétette az Ön információinak összegyűjtésével, tárolásával, feldolgozásával, valamint (szükség esetén) átruházásával kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatainkat! Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával és kötelezettségvállalásaival, kérjük, hogy ne használja tovább a szolgáltatásainkat.

8. Kizárás & Felelősség Korlátozása

8.1 A weboldal tartalmát az „adott állapotban” biztosítjuk. A jelenlegi törvényben a weboldalak tartalmának pontosságára vonatkozó garanciától eltérő semmilyen egyéb garanciát nem biztosítunk, sem közvetlenül, sem pedig közvetve. Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalakat bármikor áttekintsük, illetve megszakítsuk az azokhoz való hozzáférést

8.2 Nem vállalunk felelősséget a számítógép meghibásodásáért, a távközlési szolgáltatás vagy az internetkapcsolat hibájáért, valamint azért, amikor Ön nem a vállalatunk által meghatározott módon vagy módszerekkel próbál részt venni a játékokban.

8.3 A saját belátásunk szerint, bármilyen oknál fogva ideiglenesen felfüggeszthetjük a szolgáltatásunk egy részét vagy teljes egészét. Az ésszerűség határán belül képesek vagyunk, ugyanakkor nem vagyunk kötelesek Önt erről előzetesen tájékoztatni.

9. Szerzői jog & hozzáférés a weboldalakhoz

9.1 A Novigroup Limited internetes weboldalaihoz való hozzáféréssel Ön beleegyezik jelen megállapodás felhasználói feltételeibe. Amennyiben nem fogadja el ezeket a felhasználói feltételeket, akkor Ön nem férhet hozzá az oldalainkhoz. Bármilyen bónuszprogram felhasználói feltételeit tekintve, kérjük, látogasson el bónuszoldalunkra. 

Ha a bónusz követelményei a bónusz első elfogadását követő hat hónapon belül nem teljesülnek (kivéve, ha a bónuszhoz kapcsolt konkrét felhasználói feltételek más időtartamot határoznak meg), akkor a bónuszt töröljük, és annak értékét levonjuk az Ön fiókjáról.

10. Irányadó jog és illetékesség

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokhoz, a Weboldal(ak)hoz, a Szoftverhez és az Információhoz való hozzáférésére és azoknak az Ön általi felhasználására, valamint a jelen Általános szerződési feltételek értelmezésére Málta joga az irányadó és az előzőeket Málta jogával összhangban kell értelmezni.

Máltán az online szerencsejátékból eredő adósságok a jog alapján behajthatók.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A weboldal használatának feltétele, hogy Ön garantálja a Logflex MT Limited számára, hogy a weboldalt a feltételekben, értesítésekben és figyelmeztetésekben meghatározott semmilyen jogellenes vagy tiltott célra nem használja.

11.2 Ha jelen megállapodást a törvény értelmében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, beleértve, de nem korlátozva a fent meghatározott jótállási jogi nyilatkozatokra és felelősségi korlátozásokra, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe egy olyan hatályos, végrehajtható intézkedés lép, amely a leginkább megfelel az eredeti rendelkezés szándékainak, míg a megállapodás fennmaradó része továbbra is hatályban marad.

11.3 A felhasználói feltételek angol és bármilyen más nyelvű változata közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

11.4 Fenntartjuk a jogot azokra a jogokra, amelyekre a jelen megállapodásban nem tértünk ki.

12. Társadalmi felelősség

12.1 Aktívan támogatjuk a különböző kezdeményezéseket, beleértve a szerencsejáték-függőséggel kapcsolatos független kutatásokat. Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha úgy érzi, hogy túl sokat szerencsejátékozik. Számos független szerencsejátékos szervezet elérhetőségét is megadhatjuk Önnek, például: GamCare (www.gamcare.org.uk) vagy Gamblers Anonymous (www.gamblersanonymous.org).

A Logflex MT Limited a máltai jog alapján C 77772. szám alatt nyilvántartásba vett társaság (székhelye: 170, Pater House, Level 1 (Suite A190), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, tel.: +356 3550 5996, Málta). A Logflex MT Limited engedéllyel rendelkezik (engedély száma: MGA/CRP/186/2010, kiállítás dátuma: 2019. július 5.).

 

Version 1.1 2/6/2020 12:30:43 PM