Adatvédelmi Szabályzat


NOVICASINO adatvédelmi szabályzat.

Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra.

Ez az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a személyes adatok Loglex MT Limited – mint adatfeldolgozó – általi feldolgozását érinti, amelynek székhelye: 170, Pater House, Level 1 (Suite A190), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta.

Néhány szó a NOVICASINÓRÓL

A Logflex MT Limited (máltai cégjegyzékszám: C 77772 ) (a továbbiakban: Novicasino) jogszerűen működik és engedéllyel rendelkezik arra, hogy a platformján keresztül online sportfogadási és kaszinó szolgáltatásokat kínáljon.

A Novicasino célja, hogy a játékosok számára egy könnyen kezelhető felületet, megbízható ügyfélszolgálatot, valamint magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson egy biztonságos és kellemes környezetben. A Novicasinót a máltai szerencsejáték-felügyeleti hatóság szabályozza, és az elektronikus játékokra vonatkozó szabványokat meghaladó adatvédelmi eljárásokat alkalmaz.

A Novicasino a máltai szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól (MGA) a Logflex MT Limited engedélye révén rendelkezik engedéllyel (engedély száma: MGA/CRP/186/2010, kiállítás dátuma: 2019. július 5.) és köteles a játékosok számláin található valamennyi pénzösszeget külön bankszámlán tartani. Ez utóbbit a fent említett szerencsejáték-felügyeleti hatóság ellenőrzi. A többi engedélyezett céghez hasonlóan a Novicasino is köteles a szoftvereit független ellenőrző szervvel auditáltatni. Ennek köszönhetően megbízható és biztonságos szolgáltatásokat nyújtunk.

 1. Mik azok a személyes adatok?

A „személyes adatok” kifejezés egy természetes személy adataira vonatkozik, például név, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám stb., amely felhasználásával az egyén személyazonossága meghatározható (a továbbiakban: „Személyes adatok” vagy „Adatok”).

 1. Mit jelent a személyes adatok feldolgozása?

Bármilyen olyan elvégzett tevékenység vagy műveletek sorozata, amelyet automatizált eszközökkel vagy anélkül végeznek a személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazával. Például: adatgyűjtés, regisztráció, rendszerezés, összeállítás, tárolás, adaptáció vagy módosítás, helyreállítás, információkeresés, használat, az adatok közzététele átadás, terjesztés vagy bármilyen egyéb nyilvánosságra hozatal révén, az adatok egyesítése vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

 1. Az általunk összegyűjtött személyes adatok
 • személyes azonosítók (keresztnév, vezetéknév, lakcím, születés dátuma),
 • elérhetőségek (vezetékes és mobiltelefonszám, e-mail-cím)
 • adóazonosítók (ÁFA, azonosító stb.)
 • pénzügyi információk (betéti- és hitelkártyaszámok),
 • kapcsolat adatai (IP-cím),
 • kommunikációs előzmények az ügyfélszolgálattal
 • szerencsejáték-tevékenység,
 • játékhasználói szokások.
 1. Az adatkezelés célja

Célunk az Ön adatainak kezelésével:

 • Kapcsolatot biztosítani az Ön számára a weboldalunkhoz és a felületünkhöz, valamint ellenőrizni az Ön azonosítóit és elérhetőségi adatait,
 • Tranzakciók feldolgozása a felületünkön, valamint kérések, kérdések és panaszok kezelése, pontosítások végrehajtása,
 • Bankszámlaadatainak ellenőrzése,
 • Bűnmegelőzés elősegítése, valamint az illetékes szerencsejáték-felügyelők tájékoztatása,
 • Az Ön tájékoztatása termékeinkről, kampányainkról és hírleveleinkről.
 1. A vállalat részéről mi a jogi alapja az Ön adatai feldolgozásának?

Az Ön adatainak feldolgozása az alábbiakkal összhangban történik:

 • az Ön és cégünk közötti szerződéses viszony, valamint adott esetben az Ön beleegyezése,
 • az internetes szerencsejátékokra vonatkozó keretszabályok,
 • a pénzmosás megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek megfelelően azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyek a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükségesek,
 • cégünk jogos érdekei (csalás elleni védekezés, műszaki problémák, ügyfélelégedettség javítása).
 1. Kik az adatok kedvezményezettjei?

Az adatok kedvezményezettjei a következők:

 • Cégünk és alkalmazottai a saját hatáskörüknek megfelelően,
 • Illetékes hatóságok: Máltai Szerencsejáték Hatóság (Malta Gaming Authority, MGA), sportirányítási szervek (FIFA), pénzmosás elleni (Anti-money laundering, AML) vagy a terroristák finanszírozása elleni (Combating Terrorist Financing, CTF) hatóságok,
 • Anyavállalatunk a csoporton belüli ellenőrzések során, az EU-n belül (kivéve a konkrét adatokat),
 • Ügynökeink és/vagy alvállalkozóink támogatás, valamint az üzleti kapcsolat elősegítése és végrehajtása miatt, amelyek reklámszolgáltatást nyújtanak nekünk a felület karbantartásához, más felületekkel való együttműködéshez (például Skype-hoz) a szolgáltatás során, a weboldal adatainak elemzése (Google Analytics), versenyek levezénylése,
 • Harmadik felek, például kaszinós tartalomszolgáltatók, fizetési szolgáltatók, valamint egyéb szolgáltatók.
 • Személyazonosságot ellenőrző szolgáltatók, valamint pénzmosás elleni, terrorizmus finanszírozása elleni, és csalás elleni szolgáltatások (további információ: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice)
 1. Hogyan biztosítjuk, hogy munkatársaink ügyelnek az Ön adatainak biztonságára?

Partnereink megállapodtak a vállalattal, és írásos szerződés alapján kötelesek:

 • A titoktartásra, valamint kötelesek a személyzetük tudtára hozni a rájuk vonatkozó kötelezettségeket,
 • Nem adhatják ki az adatokat harmadik feleknek a mi írásos engedélyünk nélkül,
 • Olyan intézkedéseket tenni a szervezeti és technológiai adatbiztonság megőrzéséért, amelyek logikai és fizikai téren is megvédik az adatokat, például biztonságos szoftverek és fizikai védelem,
 • Tájékoztatni minket a személyes adatokat sértő bármilyen incidensről,
 • A szerződés lejártakor törölni vagy visszaküldeni az Ön adatait,
 • Megfelelni az adatok védelmét célzó jogi kereteknek, különös tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendeletre (General Data Protection Regulation, GDPR).
 1. Külföldre is elküldjük az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait az Egyesült Királyságban, Görögországban és Máltán tároljuk és dolgozzuk fel. Csak a csoporton belüli adatküldések során van lehetőség arra, hogy nem-specifikus adatokat küldjünk a Man-szigetre vagy Görögországba

Az Ön személyes adatait nem tároljuk és nem dolgozzuk fel az Európai Unión kívüli olyan országokban, ahol nem biztosítható a személyes adatokat védő kellő biztonság. Ha ilyen adatküldés történik, biztosítjuk, hogy ennek jogi követelményei megfelelnek az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR 2016/679/EU).

Ha Ön egy harmadik fél által biztosított kaszinós játékkal játszik (például Netent), akkor arra az adott cég adatvédelmi szabályzata és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

 1. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait, és mikor töröljük azokat?

Cégünk elektronikus formában a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt megőrzi az Ön személyes adatait. A szerződésünk megszűnését követően a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében az Ön adatait legalább öt (5) évig megőrizzük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent említett megőrzési időszak szükség esetén meghosszabbítható, például ha az adatokkal egy adott jogszabályi kötelezettségnek kell megfelelni, valamint ha ez valamely bűncselekmény kivizsgálásához, követelés kezeléséhez vagy panasz megoldásához szükséges.

 1. Biztonságban vannak az Ön adatai?

Mi a Novicasinónál Godaddy’s SSL-tanúsítványt használunk – amely az egyik legnagyobb vállalat ebben az iparágban –, hogy kódoljuk az Ön által küldött adatokat, illetve biztosítsuk az Ön személyes adatainak biztonságát és védelmét.

Az Ön adatainak bármilyen módon történő feldolgozása csak az erre felhatalmazott személyek, alkalmazottak és munkatársak számára engedélyezett, kizárólag a fent felsorolt célokra.

Megtettük a szükséges és megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket, hogy megvédjük és biztosítsuk az Ön adatait a véletlen vagy tisztességtelen feldolgozással szemben, mind fizikai, mind pedig ésszerű biztonsági szinten (például fizikai biztonsági eljárások, minősített hozzáférés az adatokhoz vagy a szoftverekhez).

Ezeket az intézkedéseket szükség szerint átvizsgáljuk és megváltoztatjuk.

 1. Mik az Ön jogai?  
 • Önnek joga van a tájékoztatásra.

A gyűjtési fázisban, valamint személyes adatai bármilyen későbbi feldolgozása során Ön teljes mértékben élhet a jogaival az alább leírtaknak megfelelően.

Személyes adatai összegyűjtésekor a szerződéses kapcsolat kezdetén Ön tisztában van a következő információkat érintő jogairól mind a weboldalunknak, mind pedig a felhasználói feltételeknek köszönhetően, valamint bármikor megtekintheti azokat www.novicasino.com weboldalunk főoldalán a fent leírtak szerint:

 • személyazonosságunk,
 • a feldolgozás céljai,
 • az adatok kedvezményezettjei,
 • bármilyen harmadik fél, akinek az adat továbbításra kerül,
 • az Ön jogai.
 • Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz.

E szerint Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassuk arról, hogyan és milyen adatait dolgozzuk fel. Megkérhet minket, hogy tájékoztassuk Önt az adatfeldolgozás céljáról, a megőrzött adatok típusáról, arról, hogy kinek adjuk ki az Ön adatait, mennyi ideig tároljuk azokat, és automatikus-e az adatokkal kapcsolatos döntéshozatal.

 • Önnek joga van helyesbíteni a pontatlan személyes adatokat.

Ha úgy véli, hogy valamilyen információ helytelen, akkor kérelmezheti azok javítását (például a név javítása).

 • Önnek joga van az adatok törlésére (joga van az elfeledtetéshez).

Ön az adatainak törlésére kérhet minket, amennyiben azok már nem szükségesek a fent említett feldolgozási célokhoz.

 • Önnek joga van az adatok hordozhatóságához.

Ön arra kérhet minket, hogy az Ön által megadott adatokat egy a számítógép által olvasható formátumban átadjuk Önnek, vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsuk azokat.

 • Önnek joga van a korlátozni az adatok feldolgozását.

Ön az adatai feldolgozásának korlátozására kérhet minket mindaddig, amíg ez a tiltás hatályban van.

 • Önnek joga van visszavonni vagy megtiltani az adatainak feldolgozását.

Ön megtilthatja adatai feldolgozását, vagy adott esetben visszavonhatja nélkülözhetetlen hozzájárulását, és mi azonnal megszüntetjük adatainak feldolgozását, kivéve ha kényszerítő és jogi okokból felül kell ezt bírálnunk, illetve ha már nincs azokra szükségünk az említett feldolgozási célokból.

 1. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Bármilyen kérés esetén, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a következő csatornákon, illetve amennyiben adatainak feldolgozásával vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatos bármilyen ügyben szeretne velünk kapcsolatba lépni, akkor az adatvédelmi biztosnak (Data Protection officer, DPO) is írhat a következő e-mail-címre: dpo@novicasino.com. Az adatvédelmi biztos cégünk és Ön között tölt be közvetítői szerepet, valamint gondoskodik cégünk megfelelőségi intézkedéseiről.

A Novicasino ügyfélszolgálata a hét minden napján, napi 24 órán keresztül elérhető, az elérhető kommunikációs módszerek pedig a következők:

 1. E-mail (e-mail)
 2. Élő csevegés
 3. Skype telefon
 4. Visszahívás

Most tekintsük át, hogy hogyan kommunikálhat a Novicasino.com képviselőivel:

 • NOVICASINO E-MAILES KOMMUNIKÁCIÓ

Könnyedén kapcsolatba léphet velünk, ha e-mailt ír az információs szolgálatnak:

support@novicasino.com

 • NOVICASINO ÉLŐ CSEVEGÉS

Csevegjen naponta élő csevegésünkön keresztül a Novicasino egy képviselőjével! A Novicasino élő csevegés szolgáltatása a hét minden napján, napi 24 órán keresztül elérhető. 

 • NOVICASINO SKYPE

Ügyfélszolgálati osztályunk egyik képviselőjével ingyenesen veheti fel a kapcsolatot a Skype alkalmazáson keresztül. A Skype egy olyan Microsoft alkalmazás, amely szöveges üzenetek írását, valamint hangüzenetek küldését és videohívások indítását is lehetővé teszi.

Egy Skype-fiók létrehozásához, kérjük, hogy látogasson el a www.skype.com/en/ oldalra, és töltse le az alkalmazást számítógépére, mobiljára vagy tabletjére!

 • NOVICASINO VISSZAHÍVÁS

Arra kérheti az Ügyfélszolgálatot, hogy hívja fel Önt a mobiltelefonszámán (visszahívás) . Forduljon hozzánk élő csevegésen vagy e-mailben, hogy telefonhívást kérjen.

 1. Mikor válaszolunk az Ön kéréseire?

Kéréseire ingyenesen és késedelem nélkül válaszolni fogunk, legkésőbb a kérése beérkezését követő egy (1) hónapon belül. Ha azonban az Ön kérése összetett, vagy több kérést is küldött számunkra, akkor egy hónapon belül értesítést küldünk Önnek, hogy szükség esetén két (2) hónappal kibővítjük a válaszadási időkorlátot.

Ha az Ön követelése nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt igen túlzó, akkor cégünk egy ésszerű díjat szabhat ki, figyelembe véve a kérés végrehajtása során fellépő költségeket, vagy indoklás kíséretében megtagadhatja a válaszadást a kérésre.

 1. Igénybe veszünk-e automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilozást is adatainak feldolgozása közben?

A Novicasinónál kereskedelmi politikánk fejlesztésének reklámozása során automatizált döntéshozatalt alkalmazunk az Ön viselkedését és játékbeli aktivitását is figyelembe véve, hogy megvédjük az Ön biztonságát, kezeljük a rendellenes viselkedést, függőség esetén letiltsuk az Ön fiókját, megelőzzük a visszaéléseket és bűncselekményeket, különösképp a pénzmosást és a terroristák finanszírozását, valamint sütiket gyűjtünk az itt megtalálható módon, hogy az Ön beállításainak megfelelő személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassunk. A weboldal működtetése közben ennek megfelelően dolgozzuk fel az adatokat, hogy a legjobb felhasználói élményt és szolgáltatást nyújthassuk Önnek.

 1. Melyik az adatfeldolgozás során alkalmazandó jog?

Az Egyesült Királyságban az alkalmazandó jog az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR 2016/679/EU), valamint általánosságban a személyes adatok védelmét célzó jelenlegi nemzeti és európai jogi és szabályozási keretrendszerrel összhangban került meghatározásra.

 1. Hol tehet panaszt, hogy ellenőrizze, tiszteletben tartották-e az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait?

Panasszal fordulhat a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Informciószabadság Hatósághoz (elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C., Telefon: +36 - 1- 391- 1400, Fax: + 36- 1- 391- 1410, E- mail: privacy@naih.hu) ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak kezelése sérti az arra vonatkozó hatályos nemzeti szabályozási keretet.

 1. Hogyan tájékoztatjuk Önt az e szabályzatban beállt változásokról?

Ezt a szabályzatot szükség esetén módosíthatjuk. Ha a szabályzaton vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármilyen jelentős változtatást végzünk, akkor a Megállapodás frissítését elérhetővé tesszük a weboldalunkon még a változtatások életbe lépése előtt, és erről a megfelelő módon tájékoztatjuk Önt. Javasoljuk, hogy a szabályzatot rendszeres időközönként olvassa át, hogy mindig naprakész legyen adatainak védelmét illetően.

Ez a határozat 2018. július 13-án lépett hatályba.

Version 1.1 11/14/2019 4:19:07 PM