Általános promóciós feltételek


1. Mielőtt bármelyik ajánlatban/promócióban részt vesz, vagy bármilyen bónuszt igényel, meg kell bizonyosodnia arról, hogy elolvasta és megértette az általános felhasználói feltételeket és az általános promóciós feltételeket.

2. Jelen általános promóciós feltételekben, bármilyen promóciós feltételekben, valamint az általános felhasználói feltételekben a „Novicasino”, „Vállalat”, „mi” és „miénk” szavak kontextustól függően mindig a „Novigroup Limited” vállalatra utalnak.

3. Promócióinkban/ajánlatainkban a részvétel mindig opcionális. Regisztrációs űrlapunkon vagy a megfelelő érkezési oldalon, kezdőlapon vagy az oldal bármilyen egyéb olyan kommunikációs médiumán keresztül, amelyhez jelen felhasználói feltételek kapcsolódnak, Önnek fel kell iratkoznia, hogy a promócióban/ajánlatban részt vehessen.

4. Az általános promóciós feltételek és a weboldal felhasználói feltételei és/vagy egy adott promóció feltételei (a bónuszra vagy speciális ajánlatra vonatkozó mértékben) között fellépő konfliktus esetén a következő prioritási sorrendet kell alkalmazni:

      a) Promóciós feltételek

      b) Általános promóciós feltételek

      c) A weboldal felhasználói feltételei

5. A játékosoknak 18 éven felülinek kell lenniük ahhoz, hogy részt vehessenek a promóciókban, bónuszokat igényelhessenek és/vagy versenyezhessenek. Kiskorú játékosok részvétele törlésre kerül.

6. Csak magyarországi lakosok jogosultak bónuszainkat / promócióinkat igényelni.

7. Kiutaltatható egyenlegét bármikor kiutaltathatja, kivéve akkor, amikor ezt az összeget jogi vagy szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően vissza kell tartanunk. 

8. Ha a bónusz követelményei a bónusz első elfogadását követő hat hónapon belül nem teljesülnek (kivéve, ha a bónuszhoz kapcsolt konkrét részvételi feltételek más időtartamot határoznak meg), akkor a bónuszt töröljük, és annak értékét levonjuk a számláról.

9. A bónuszok vagy promóciók olyan különleges felhasználói feltételeket is tartalmazhatnak, amelyek azok felhasználására vonatkoznak, ezért a felhasználóknak alaposan el kell olvasniuk minden a bónuszban vagy promócióban hivatkozott további felhasználói feltételeket. Minden promóciós feltétel tartalmazza a verziószámot, az utolsó frissítés dátumát (amennyiben ez elérhető), valamint az érvényesség idejét.

10. A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy ésszerû mérlegelési jogkörével élve bármikor megváltoztassa, törölje, visszakérje vagy módosítsa bármely ajánlat vagy promóció feltételeit. Ez nem érinti azokat a játékosokat, akik már részt vettek, illetve fogadást kötöttek az ajánlat vagy a promóció során. Továbbá a Vállalat fenntartja a jogot, hogy visszavonja vagy megváltoztassa a versenyek és promóciók, illetve bármilyen ezekkel kapcsolatos ajánlat feltételeit annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó bírósági vagy közigazgatási szerv döntésének, és emiatt egyik résztvevő által sem vonható felelősségre.

11. A bónuszok/promóciók egymással nem vonhatók össze, kivéve, ha ezt másképp nem jelezzük.

12. Egyszerre mindig csak egy aktív bónusszal rendelkezhet, kivéve, ha ezt másképp nem jelezzük.

13. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy egy játékos fiókjának sikeres ellenőrzését kérje, mielőtt engedélyezné az ügyfél számára, hogy bármilyen bónuszt/promóciót igényeljen. Ebben az összefüggésben a Vállalat szintén fenntartja a jogot, hogy további ellenőrzési dokumentumokat kérjen, például egy fényképet, amelyen az ügyfél a személyigazolványát tartja; kérheti a telefonszám vagy mobiltelefonszám igazolását, vagy egy képernyőmentést a fizetési módról, stb.

14. Vállalatunk minden az ügyfeleink számára létrehozott bónusza/promóciója személyenként, családonként, lakcímenként, e-mail címenként, IP-címenként, telefonszámonként, azonos befizetési fiókonként (pl. bank- vagy hitelkártya, stb.), és közös eszközönként (okostelefon vagy táblagép), valamint közös számítógépenként (pl. iskola, nyilvános könyvtár vagy munkahely) csak egyszer érvényes. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy belátása szerint, az általa szükségesnek tartott módszereket használva meghatározza, hogy a különböző fiókok egy adott személyhez kapcsolódnake.

15. Vállalatunk minden bónusza és promóciója kizárólag alkalmi szerencsejátékosoknak szól, és korlátozhatjuk azon játékosaink jogosultságát, akik minden vagy némely promóciónkban/bónuszunkban részt vesznek. Ezért elvárjuk, hogy Ön minden bónuszban és promócióban korrektül vegyen részt, úgy, hogy más ügyfelünk is élvezhesse a szolgáltatásainkat. Az alábbiakban feltüntettünk néhány olyan játéktípust, amelyet igazságtalannak tartunk, és amely ezért a jelen általános promóciós feltételek megszegésének minősülhet.

 • A bónusz összegének 100%-át egy fogadásban felhasználni;
 • Több fiókot használni annak érdekében, hogy az egyes ügyfelek számára engedélyezett számú bónuszokban vagy ingyenes fogadásokban többször is részesüljön;
 • Elrejteni lakhelyének országát annak érdekében, hogy hozzáférjen egy olyan bónuszhoz vagy promócióhoz, amely az Ön lakhelyének országában nem érhető el;
 • Más ügyfelekkel szövetkezni annak érdekében, hogy kihasználják a promóciókat vagy bónuszokat;
 • „Raktározás” vagy más fogadási minta használata (pl. scatter szimbólumok vagy játékbeli ingyenes pörgetések felhalmozása annak érdekében, hogy elkerülje a forgatási követelményeket);
 • Alacsony súlyozású vagy súlyozatlan játékokról (a forgatási követelményekhez való hozzájárulás tekintetében) magas súlyozású játékra váltani néhány nagyobb nyeremény elérése után, hogy hamar megszabaduljon a forgatási követelményektől;
 • Egymás után többször olyan promócióban játszani, amely minimális befizetési követelménnyel rendelkezik vagy teljesen mentes attól, illetve csak azért végezni el egy befizetést, hogy kihasználja a jutalmakat és az ajánlatokat anélkül, hogy szándékában állna játszani vagy a befizetett összeget kockára tenni.

16. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármelyik résztvevőt kizárja a versenyekből, promóciókból és eseményekből, valamint a Vállalat weboldalának használatából, amennyiben úgy véljük, hogy a játékos megtévesztő vagy illegális tevékenységet végez (beleértve az olyan részvételt is, amely az Ön helyi illetékességében jogellenes tevékenység lenne), függetlenül attól, hogy a résztvevő bármilyen díjat nyert vagy nyerhetne az ilyen tevékenységért.

17. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy részben vagy teljes egészében elutasítson egy tétet, illetve véglegesen kizárjon egy játékost minden jövőbeli bónuszból/promócióból, amennyiben úgy véljük, hogy a játékos megszegte az általános felhasználói feltételeinket, általános promóciós feltételeinket, vagy az adott bónusz/promóció feltételeit. Ha ilyen korlátozást alkalmazunk, a játékost mindig tájékoztatni kell a következőkről:

 • annak okairól, hogy miért véljük úgy, hogy a játékos nem felelt meg a feltételeinknek, valamint fel kell sorolnunk a megszegett feltételeket.
 • a szankciókról/korlátozásokról, amelyeket az általános promóciós feltételeknek megfelelően szabunk ki.

18. Amennyiben Ön megszegi a promóciós feltételeket, Vállalatunknak jogában áll törölni az Ön fiókján jóváírt bónuszokat vagy promóciókat, visszakövetelni az ilyen ajánlatok bónuszát, érvényteleníteni a bónuszból fedezett fogadásokat, illetve törölni a bónusszal kapcsolatos bármilyen későbbi nyereményeket.

19. Amennyiben Ön már teljesítette a promócióval kapcsolatos szükséges lépéseket, nem alkalmazzuk vagy kényszerítjük ki a fent leírt szankciókat, vagy bármilyen egyéb a fiókja korlátozását célzó intézkedést, amely

  a) Befolyásolhatja az Ön alábbi képességeit:

 • az adott promócióval vagy bármilyen más promócióval kapcsolatos bónuszok, vagy a bónuszok teljes várható értékének átvétele, ha Ön már teljesítette az összes szükséges lépést; vagy
 • azon bónuszok, vagy a bónuszok teljes értékének átvétele, amelyekre a promóció hátralévő lépéseinek teljesítésével jogosulttá válna; vagy
 • az adott promócióval kapcsolatos bármilyen forgatási követelmény teljesítése.

  b) Lényegesen befolyásolhatja azon képességeit, hogy teljesítse az adott promócióval kapcsolatos lépéseket.

20. Értesítjük Önt minden olyan a fiókját korlátozó intézkedésről, amelyet a fiókján alkalmaztunk, valamint azokról a lépésekről, amelyeket meg kell tennie annak érdekében, hogy megkapja az összes olyan bónusz előnyeit, amelyeket a fiókja korlátozásával egyébként töröltünk vagy módosítottunk.

21. Akár a bónusz értékével megegyező adminisztrációs költséget vagy további díjat is kiszabhatunk annak érdekében, hogy fedezzük a korlátozó intézkedéssel kapcsolatos ésszerű adminisztratív költségeinket.

22. Vállalatunk bármilyen a bónuszokkal/promóciókkal, versenyekkel vagy egyéb ajánlatokkal kapcsolatos döntése végleges, semmilyen ezzel kapcsolatos megkeresésre nem válaszolunk. Vita esetén a Vállalat által minden meghozott döntés véglegesnek minősül. 

Version 1.1 10/8/2019 2:30:31 PM